با صرافی سلام آشنا شوید

شرکت تضامنی صرافی علیرضا مسیبی و شرکاء با مدیریت آقای احسان افسري و با شماره ثبت ۵۴۷۵۰۵ زیر نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از تاریخ 1398/06/31 با نام تجاری صرافی سلام شروع به فعالیت نموده است . 

در این مجموعه کلیه خدمات ارزی زیر نظر بانک مرکزی انجام میشود.

نتیجه استعلام مجوز فعالیت صرافی سلام از بانک مرکزی